Resurse

Home » Resurse

Cum conduci o discuţie biblică într-un grup I am second

S. Spune povestiri. Incurajează oamenii să işi spună mărturia personală. Ascultă mărturiile altora. Apoi discutaţi istorioare din Biblie. Meneţine grupul tău restrâns (intre 2-8 persoane ) ca să amplifici impactul şi să permiţi fiecăruia să discute aceste povestiri.
E. Echipează şi invaţă pe fiecare. Ajută oamenii să inveţe cum să facă lucruri singuri precum : a) să spună altora despre Domnul Isus . b) să studieze Biblia . c) să se roage . d) să meargă la Biserică . e) să treacă cu bine peste incercări. Ei o să inveţe aceste lucruri, parcurgând acest studiu.
C. Consideră pe fiecare un potenţial lider. Vezi pe fiecare ca un potenţial lider, atât pe cei ce cred, cât şi pe cei care încă nu cred in Hristos . Dă oamenilor oportunitatea să conducă, dacă continuă să asculte şi să progreseze. Dă rolul de conducător la diferiţi oameni la fiecare intâlnire.
O. Organizează bazându-te pe ascultare, nu doar pe cunoştinţe. Permiteţi Duhului Sfânt să conducă oamenii in schimbarea pe care au nevoie să o facă in viaţă şi puneţi intrebări. Cum o să incepeţi o nouă sesiune: roagă pe fiecare participant să impărtăşească ce schimbări s-au făcut in viaţa lor şi spunele angajamentele. Nu merge mai departe dacă oamenii nu le-au completat. Aceasta creaza un mediu in care iubindu-L pe Domnul Isus, inseamnă sa-L asculti întocmai.
N. Noi grupuri in loc de mari grupuri. Cum impartăşesc oamenii cu ceilalţi: incurajează-i să nu invite oameni noi in grupul vostru dar in schimb, să infiinţeze un nou grup. Incurajează noii lideri să stea in grupul existent care este un grup de “invaţare”pentru ei, iar grupul lor nou devine grupul unde „conduc”. Aşa că o să primească o slujbă, dar în acelaşi timp o să rămână conectaţi la vechiul grup pentru a rezolva orice problemă întâlnită.
D.Discută şi descoperă. Focalizaţi-vă pe Biblie. Credeţi in Duhul Sfânt că El are să ajute pe fiecare persoană să descopere inţelesul Scripturii aşa cum se discută în grupul vostru. Condu prin a pune intrebări decât să lecturaţi. Ajută pe fiecare participant.

 

( click pe casutele de mai jos pentru detalii )

2. ÎNCEPE

2. ÎNCEPE

Cum se desfăşoară o întâlnire de grup

a. Recapitulaţi

Dacă aceasta este prima întâlnire a grupului vostru, săriţi peste secţiunea recapitulare şi treceţi direct la secţiunea vorbiţi cu Dumnezeu

b. Vorbiţi cu Dumnezeu

Rugaţi-vă simplu, concret şi scurt, urmărind exemplul rugăciunii Domnului Isus din Matei 6:19-13.

c. Citiţi Biblia

Folosiţi unul dintre pasajele recomandate

 1. Discutaţi pasajul citit

Folosiţi următoarele întrebări pentru discţie:

 1. Ce iţi place?
 2. Ce nu iţi place sau ce ţi se pare neclar?

Citiţi pasajul biblic din nou .

 1. Ce te invaţă despre oameni?
 2. Ce te invaţă despre Dumezeu?

Citiţi pasajul biblic din nou.

Trăieşte şi spune

Acordaţi atenţie întrebărilor care se referă la ceea ce trebuie să împliniţi şi ce trebuie să spuneţi. Recapitularea este benefică, de aceea, este de dorit ca secţiunea Trăieşte şi spune să ocupe jumătate din timpul acordat întâlnirii grupului.

 1. Cum o să împlineşti ceea ce ai învăţat ?

Fii specific.

 1. Cui o să spui despre ce ai invatat?

Numeşte o persoană.

 

RAPORT

La încheierea întâlnirii grupului vostru I am second, vorbeşte cu mentorul tău despre grup. Ce merge bine? Ce merge rău? Câţi oameni au venit la intâlnire? Au făcut angajamente privind ceea trebuie să trăiască şi cui ar trebui să spună ?

Pasaje Biblice sugerate

a. Lista istorioarelor biblice

Folosiţi următoarele istorioare pentru grupul de intalnire şi vizitele organizate.

Rugăciune .

Arătaţi cum trebuie să ne rugăm prin rugăciunea “ Tatăl nostru” înainte de orice discuţie, folosind Matei 6:9-15.

Povestirea 1 . – Impărtăşeşte:

Povestirea- Femeia la fântână

Versete- Ioan 4:28-30, 39-42

Scopul- Discută cum să spui despre Domnul Isus şi celor ce nu-L cunosc.

Povestirea 2. –Dragostea

Povestirea- Cea mai mare prouncă

Versete: Matei 22:34-39

Scopul: Discută despre dragostea faţă de Dumnezeu şi faşă de aproapele .

Povestirea 3 –Bibila

Povestirea- Ascultând invăţăturile lui Isus

Versete: Ioan 14: 23-27

Scop: Discută cum trebuie să îl asculte pe Isus oamenii care îl iubesc.

Povestirea 4 –Părtăşia

Povestirea – Biserica primară

Versete: Fapte 2:42-47

Scop: Discută despre întâlnirile de părtăşie ale primilor creştini.

Povestirea 5- Dragostea

Povestirea- Vindecarea orbului

Versete: Luca 18:31-43

Scop: Discută despre puterea lui Dumnezeu si dragostea Lui pentru noi.

 

b. Listă de subiecte biblice .

Foloseşte aceste vresete să te adresezi problemelor care pot veni pe durata cursului.

Siguranţă in Isus

Povestirea : Isus nu-şi pierde oile

Versete: Ioan 10:27-30

Botezul imediat

Povestirea: Famenul etiopian

Versete: Fapte 8:26-40

Isus a venit să salveze păcătoşii

Povestirea: Zacheu

Versete: Luca 19:1-9

Salvarea este prin credinţă nu prin fapte

Povestirea: Credinţa

Versete: Efeseni 2:8-10

Scopul legii şi al credinţei

Povestirea: Pavel şi lucrurile credinţei

Versete: Romani 3:19-26

Reconcilierea

Povestirea: Învăţătura lui Isus despre rezolvarea conflictelor.

Versete: Matei 18:15-20

Puterea lui Dumnezeu asupra demonilor/ persoană a pacii.

Povestirea: Omul posedat

Versete: Marcu5:1-20

Nu te teme.

Povestirea: Ajunge zilei necazul ei.

Versete: Matei 6:25-34.


3. DESCOPERA

3. Descoperă

Cum se desfăşoară o întâlnire de grup

a. Recapitulaţi

Incercaţi să vă cunoaşteţi, luaţi masa impreună, impartăşiţi experienţe din cursul săptămânii trecute, sau vorbiţi despre un răspuns primit la o rugăciune.

Discutaţi despre ce aţi trăit şi despre cei cărora le-aţi spus.

Recapitulaţi angajamentele luate în intâlnirea trecută. Au fost acestea respectate? Dacă nu, atunci mai faceţi odată lecţia trecută.

b. Vorbiţi cu Dumnezeu.

Rugaţi-vă simplu concret şi scurt, urmărind exemplul rugăciunii Domnului Isus din Matei 6:19-13.

c. Citiţi Biblia

Folosiţi unul dintre pasajele recomandate

 1. Discutaţi pasajul citit

Folosiţi următoarele întrebări pentru discţie:

 1. Ce iţi place?
 2. Ce nu iţi place sau ce ţi se pare neclar?

Citiţi pasajul biblic din nou .

 1. Ce te invaţă despre oameni?
 2. Ce te invaţă despre Dumezeu?

Citiţi pasajul biblic din nou.

Trăieşte şi spune

Acordaţi atenţie întrebărilor care se referă la ceea ce trebuie să împliniţi şi ce trebuie să spuneţi. Recapitularea este benefică, de aceea, este de dorit ca secţiunea Trăieşte şi spune să ocupe jumătate din timpul acordat întâlnirii grupului.

 1. Cum o să împlineşti ceea ce ai învăţat ?

Fii specific.

 1. Cui o să spui despre ce ai invatat?

Numeşte o persoană.

 

RAPORT

La încheierea întâlnirii grupului vostru I am second, vorbeşte cu mentorul tău despre grup. Ce merge bine? Ce merge rău? Câţi oameni au venit la intâlnire? Au făcut angajamente privind ceea trebuie să trăiască şi cui ar trebui să spună ?

Pasaje Biblice recomandate

Descoperă-L pe Dumnezeu

Cine este Dumnezeu şi ce îi place Lui.

0.1 Credinţa – Geneza 1

0.2 Crearea omului – Geneza 2

0.3 Neascultarea omului – Geneza 3

0.4 Noe si arca sa – Geneza 6:5-8 ;14

0.5 Promisiunea facută lui Noe – Geneza 8:15 ; 9:17

0.6 Dumnezeu vorbeşte lui Avraam – Geneza 12:1-7 , Geneza 15:1-6

0.7 Urmaşul lui Avraam devine o naţiune. David devine Rege. – 1 Samuel 16:1-13, 2 Samuel 7:1-28

0.8 Regele David şi Batşeba – 2 Samuel 11:1-27

0.9 Povestea lui Natan – 2 Samuel 12:1-25

1.0 Dumnezeu promite un Salvator – Isaia 53.

Descoperă-L pe Isus

Cine este Isus şi de ce a venit .

1.1 S-a născut Salvatorul. Naşterea lui Isus – Matei 1:18-25

1.2 Botezul lui Isus – Matei 3:7-9 ; 13-15

1.3 Vindecarea lunaticului – Marcu 5:1-20

1.4 Isus nu-şi pierde oile – Ioan 16:1-30

1.5 Isus vindecă orbii – Luca 8:31-42

1.6 Problemele şi planul lui Dumnezeu – Luca 19:1-9

1.7 Trăirea de sine nu funcţionează – Matei 9:13; 11:28

1.8 Isus este singura cale – Ioan 14:5-14

1.9 Pogorârea Duhului Sfânt – Ioan 16 :5-15

1.10 Ultima cină – Luca 22:14-20

1.11 Arestarea şi judecata – Luca 22:47-53;23:13-24

1.12 Răstignirea – Luca 23:33-56

1.13 Isus inviază – Luca 24:1-7,36-47. Fapte 1:1-11

1.14 Credinţa şi fapta – Filipeni 3:3-9.


4. CONSOLIDEAZA

4. CONSOLIDEAZĂ

Cum se desfăşoară o întâlnire de grup

a. Recapitulaţi

Incercaţi să vă cunoaşteţi, luaţi masa impreună, impartăşiţi experienţe din cursul săptămânii trecute, sau vorbiţi despre un răspuns primit la o rugăciune.

Discutaţi despre ce aţi trăit şi despre cei cărora le-aţi spus.

Recapitulaţi angajamentele luate în intâlnirea trecută. Au fost acestea respectate? Dacă nu, atunci mai faceţi odată lecţia trecută.

b. Vorbiţi cu Dumnezeu.

Rugaţi-vă simplu concret şi scurt, urmărind exemplul rugăciunii Domnului Isus din Matei 6:19-13.

Mulţumire : Multumiţi lui Dumnezeu ca este Tatal vostru, Prieten, Ajutor, sau orice altceva este pentru voi.

Inchinare: Lăudaţi-L pe Dumnezeu pentru ce Este şi pentru ce a făcut.

Dedicare: Angajaţi-vă să vă supuneţi lui Dumnezeu şi să ascultaţi de El.

Cerere: Rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru nevoile voastre .

Mărturisire: Mărturisiţi-vă greşelile şi iertaţi-i pe cei care v-au greşit.

Asigurare: Rugaţi-L pe Dumnezeu să vă protejeze de ispite şi de tot ce este rău.

 c. Citiţi Biblia

Folosiţi unul dintre pasajele recomandate

 1. Discutaţi pasajul citit

Folosiţi următoarele întrebări pentru discuţie:

 1. Ce iţi place?
 2. Ce nu iţi place sau ce ţi se pare neclar?

Citiţi pasajul biblic din nou .

 1. Ce te invaţă despre oameni?
 2. Ce te invaţă despre Dumezeu?

Citiţi pasajul biblic din nou.

Trăieşte şi spune

Acordaţi atenţie întrebărilor care se referă la ceea ce trebuie să împliniţi şi ce trebuie să spuneţi. Recapitularea este benefică, de aceea, este de dorit ca secţiunea Trăieşte şi spune să ocupe jumătate din timpul acordat întâlnirii grupului.

 1. Cum o să împlineşti ceea ce ai învăţat ?

Fii specific.

 1. Cui o să spui despre ce ai invatat?

Numeşte o persoană.

 

RAPORT

La încheierea întâlnirii grupului vostru I am second, vorbeşte cu mentorul tău despre grup. Ce merge bine? Ce merge rău? Câţi oameni au venit la intâlnire? Au făcut angajamente privind ceea trebuie să trăiască şi cui ar trebui să spună ?

Pasaje Biblice recomandate:

Spune despre Domnul Isus şi altora

Fă primii paşi pe urmele Domnului Isus învăţând cum să spui şi altora despre El.

1.1 Localitatea mea – Ioan 4:4-30,39-41. Cere tuturor celor din grup să facă o listă cu 50 de persoane cărora ar putea să le spună mărturia personală, arătând ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa lor.

1.2 Mărturia personală – Fapte 26:9-29. Cere grupului să se împartă în echipe formate din două persoane şi fiecare să spună celuilalt cum a ajuns să-L urmeze pe Domnul Isus

– cum a fost viaţa lor înainte de a-L cunoaşte pe Domnul

– ce înnoire a făcut Dumnezeu în viaţa lor după ce L-au cunoscut pe Domnul

1.3 Cum să ajungi al doilea – 1 Cor.15:1-10; Col.1:13-29. Arătaţi de ce Hristos este „primul”, iar cei ce-L urmează trebuie să fie „al doilea” prin prezentarea vieţii Domnului Isus.

1.4 Cere ajutor lui Dumnezeu – Ioan 6:35-51. Începe să spui despre Domnul Isus oamenilor de pe lista pe care ai întocmit-o, cerând ajutorul lui Dumnezeu.

1.5 Bazează-te pe lucrarea Duhului Sfânt – 1 Cor 2:1-8. Mărturiseşte-L pe Hristos contând pe lucraea pe care o face Duhul Sfânt, nu pe puterile tale.

Înaintează spre maturitate spirituală

Învaţă cum să creşti din punct de vedere spiritual ca să ajungi un credincios matur. În acelaşi timp, continuă să vorbeşti celor de pe lista ta despre Domnul Isus.

2.1 Vorbeşte cu Dumnezeu – Mat.6:9-13 – Învaţă şi practică modelul rugăciunii prezentat de Domnul Isus.

2.2 Depăşeşte obstacolele – Fapte 4:13-31 – În vremuri grele, depăşeşte împotrivirile, ispitele şi obstacolele încrezându-te în Dumnezeu.

2.3 Vesteşte Evanghelia – Fapte.2:14;22-24;41-47 – Foloseşte orice ocazie pentru a vesti Evanghelia şi a-i conduce pe cei din localitatea ta la Domnul.

2.4 Citeşte Biblia – Ps.19:7-14 – Hrăneşte-te zilnic cu Cuvântul lui Dumnezeu.

2.5 Lucrează în puterea Duhului Sfânt – Fapte. 3:1-10; Fapte.4:5-14 – Încrede-te în puterea Numelui Domnului Isus şi în lucrarea Duhului Sfânt.

 

IMPERATIVE ROSTITE DE DOMNUL ISUS:

Învaţă să împlineşti cele 7 porunci de bază

rostite de Domnul Isus şi continuă să spui despre Domnul Isus celor de pe lista ta.

3.1 – Învaţă şi fă – Ioan 14:15-21

3.2 – Pocăieşte-te, crede şi urmează pe Domnul – Marcu 1:14-17;Ef.2:1-10

3.3 – Botează-te – Mat.28:19;Fapte.8:26-38

3.4 – Iubeşte pe Dumnezeu şi pe aproapele – Luca 10:25-37

ISUS A SPUS DEASEMENEA:

Învaţă să împlineşti cele 7 porunci de bază

rostite de Domnul Isus şi continuă să spui despre Domnul Isus celor de pe lista ta.

4.1 – Vorbeşte cu Dumnezeu – Luca 6:9-13. Învaţă şi practică modelul rugăciunii lăsat de Domnul Isus.

4.2 – Adu-ţi aminte şi comemorează moartea Domnului Isus – Luca 22:14-20; 1Cor.11:22-32

4.3 – Dăruie – Fapte.4:32-37

4.4 – Transferă ce ai învăţat – Mat.28:18-20

UMEAZĂ-L PE DOMNUL ISUS, CUM ŞI DOMNUL ISUS A URMAT PE TATĂL

Fă ucenici. Învaţă pe alţii tot ceea ce ai învăţat, ajutându-i ca la rândul lor aceştia să-i înveţe şi pe alţii.

5.1 – Alege un ucenic – 2 Tim.1:1-14

5.2 – Echipează-l – 2 Tim.2:1-4;14-16

5.3 – Învaţă ucenicul cum să facă alţi ucenici – 2 Tim.3:1-17

5.4 – Ajută-ţi ucenicii să depăşească situaţiile dificile – 2 Tim.4:1-22

MULTIPLICĂ GRUPUL TĂU I AM SECOND

Ajută-ţi ucenicii să se multiplice formând un nou grup.

6.1 – Începe procesul de multiplicare urmând un plan – Luca 10:1-11. Atunci când începi un grup nou, aplică instrucţiunile date de Domnul Isus ucenicilor Săi.

6.2 – Caută o persoană de încredere – Marcu 5:1-20;6:53-55. Identifică persoana care este deschisă să mărturisescă şi altora despre Domnul Isus şi începe un grup cu familia şi prietenii acelei pertsoane.

6.3 – Adunaţi-vă împreună – Fapte 2:14-47

6.4 – Cine este pregătit – Mat.13:1-9;18-23

Comentariile sunt inchise